Badanie właściwości
tworzyw sztucznych

oraz ich identyfikowanie

O laboratorium

Laboratorium Certes zajmuje się badaniem właściwości tworzyw sztucznych polimerowych oraz ich identyfikowaniem. Dążymy cały czas do udoskonalania technologii badawczych, ulepszania i poszerzania zakresu usług laboratoryjnych. 

Dowiedz się więcej

Usługi

Wykaz badań laboratoryjnych dotyczących tworzyw sztucznych polimerowych:

Wykonanie próbek do przeprowadzenia badań z tworzyw sztucznych

Czynność ta polega na wytłoczeniu lub wtryśnięciu badanego materiału do odpowiedniej formy (wytłoczka, wypraska)

Analiza jakościowa i ilościowa składu chemicznego

Określenie zawartości pochodnych ftalanów w polimerowych tworzywach sztucznych za pomocą chromatografii gazowej.

Identyfikacja składu pierwiastków chemicznych

Określenie zawartości wybranych pierwiastków chemicznych (Pb, Cd, Cu, Fe, Mn, Zn, Se, Cr, Hg, Sn) w polimerowych tworzywach sztucznych za pomocą absorpcyjnej spektrometrii atomowej.

Oznaczanie gęstości tworzyw sztucznych

Oznaczanie gęstości ciał stałych za pomocą wagi hydrostatycznej przy użyciu cieczy inwersyjnej

Zobacz wszystkie

W swojej ofercie firma ma również środki czyszczące do układów plastyfikujących MasterClean RML oraz środki polerujące do form wtryskowych CORATEX.