O laboratorium

Laboratorium Certes zajmuje się badaniem właściwości tworzyw sztucznych polimerowych oraz ich identyfikowaniem. Dążymy cały czas do udoskonalania technologii badawczych, ulepszania i poszerzania zakresu usług laboratoryjnych.

Chcemy pomóc przedsiębiorstwom zajmującym się przetwórstwem tworzyw sztucznych w określaniu wielu ważnych i użytecznych właściwości materiałów, co w późniejszym czasie może być podstawą do wystawiania replica watches certyfikatów dla swoich wyrobów i produktów. Innymi słowy bycia konkurencyjnym na rynku.

Od momentu rozpoczęcia działalności spotkaliśmy się z wieloma sytuacjami, kiedy to przetwórcy tworzyw sztucznych otrzymywali oferty brzmiące:

"Mam do sprzedania proszek z tworzyw" albo "Okazyjna cena, wiele ton odpadu poprodukcyjnego"

Niestety, bardzo często okazuje się, że są to mieszanki różnych rodzajów tworzyw lub w materiale znajdują się cząstki metalowe, które w procesie przetwórczym niszczą układy plastyfikujące lub uszkadzają noże w młynach czy pulweryzatorach.


Wychodzimy temu naprzeciw i oferujemy rzetelne, wysokiej jakości, przeprowadzane zgodnie z normami ISO usługi laboratoryjne pozwalające określić:

  1. Rodzaj tworzywa sztucznego.
  2. Właściwości, których znajomość pozwala ustalić zastosowanie danego materiału w dalszym etapie produkcyjnym (m. in. wskaźnik szybkości płynięcia MFR/MVR, gęstość nasypowa, wilgotność tworzyw, wytrzymałość materiału na rozciąganie, odporność termiczna).
  3. Zawartość substancji szkodliwych dla zdrowia i życia człowieka.

Koncentracja na jak najlepszym wykonaniu zadania umacnia nas w przekonaniu, że takie badania są potrzebne i oszczędzą wiele stresu oraz pieniędzy przedsiębiorcom zajmującym się przetwórstwem tworzyw sztucznych.